Mogelijkheden


 

Wonen op Parzival

Er zijn 8 plaatsen beschikbaar voor kwetsbare jongeren, die permanent bij ons willen wonen. Het gaat hier om de doelgroep jongeren (met een aanvangsleeftijd van ongeveer 18 jaar en een voorlopige grensleeftijd van 28 jaar) die niet in staat zijn om thuis of zelfstandig te wonen en die permanent ondersteuning en begeleiding nodig hebben, daarbij bieden wij 24-uur’s zorg. Op basis van de afspraken met u als ouders/ mentor, huren deze jongeren een zit/slaapkamer op Parzival.

De jongeren nemen in principe deel aan de dagbesteding die wij zelf aanbieden of maken incidenteel gebruik van de mogelijkheden bij een andere dagbesteding.

Dagbesteding

Door de week bieden wij op Parzival gedurende 9 dagdelen een zinvolle dagbesteding aan; ook wel “begeleiding in groepsverband” genoemd. Afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften van de cliënt, zoeken wij naar een zinvolle invulling van de dag buiten het terrein van Parzival.

De openingstijden van onze dagbesteding/begeleiding in groepsverband zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur – 15.30 uur. Op de dagen dat er geen dagbesteding is en in het weekend, ondernemen we met de jongeren die bij ons wonen of logeren diverse activiteiten en maken we gebruik van de mogelijkheden in en om het gebouw (spelvormen, wandelen etc.) ’s Avonds is er ruimte voor ontspanning, zoals we dat thuis ook doen, een spelletje, muziek of TV.

Er is ruimte voor:

Bewoners, die met een goede begeleiding en training op termijn zelfstandig een opdracht kunnen uitvoeren.
Bewoners, die behoefte hebben aan arbeidsmatige dagbesteding in een beschermde omgeving.
Uitwisselingsprojecten met andere zorgboerderijen.
Gehandicapte jongeren, die kennis willen maken met het buitenleven.

Het project biedt zijn deelnemers een zinvol leven. De antroposofische benadering van (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking  is zorg en aandacht voor de hele mens, dit wordt vorm gegeven vanuit de vier basisprincipes: een zinvol en gelukkig leven, Het project biedt zijn deelnemers een zinvol leven. De antroposofische benadering van (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking  is zorg en aandacht voor de hele mens, dit wordt vorm gegeven vanuit de vier basisprincipes:

een zinvol en gelukkig leven
nuttig werk
respect
een continue ontwikkeling

De activiteiten bij Parzival zijn gericht op het zoveel mogelijk realiseren van deze principes.

Begeleiders en deelnemers werken daarom samen aan de volgende doelen:

Het aanleren en in stand houden van vaardigheden.
Het ontwikkelen van zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfrespect.
Het creëren van integratie, participatie en normalisatie
Het aanleren van arbeidsritme en arbeidsvaardigheden

Het aanbieden van herkenbare arbeidsmatige activiteiten in een vertrouwde omgeving en groep is daarbij van wezenlijk belang Hiervoor maken wij zoveel mogelijk gebruik van de activiteiten op ons eigen terrein en de directe omgeving. Tuin- en perkplanten, snijbloemen, groeten en fruit, die wij op Parzival verbouwen, worden aangewend voor eigen gebruik of tegen aanvaardbare kosten aan ouders of belangstellenden aangeboden. Daarnaast verzorgen onze cliënten de dieren, bakken cake en appeltaart, maken kaarsen en vogelhuisjes of helpen mee in de algemene ruimte enz.

In het belang van onze bewoners zijn wij voortdurend op zoek naar de betekenis die Parzival heeft of kan hebben voor de samenleving.

Ofwel, we maken gezamenlijk producten en diensten van een serieus kwaliteitsniveau, waar de cliënten en medewerkers van Parzival trots op zijn en die een toegevoegde waarde hebben in de samenleving. Betrokkenheid van ouders en vrijwilligers is bij dit alles van het allergrootste belang.