Dienstverlening


 

Menselijke maat

Parzival wil geen instituut vormen, maar met de cliënten die er wonen en werken een zo normaal mogelijke situatie hanteren. Dit betekent dat we regels hanteren zoals we die ook in het normale gezinsleven kennen. We zijn natuurlijk geen echt gezin, maar de gezinssituatie zien we op diverse onderdelen van Parzival terug.

Deskundig personeel

Op Parzival wordt gewerkt met medewerkers die zo veel mogelijk zijn opgeleid in het begeleiden en zorgen vanuit de antroposofie en Heil pedagogiek. Zij werken vanuit de visie zoals die door ons is opgesteld.

Toegang tot specialisten

Als de situatie er om vraagt, schakelt Parzival specialisten in die ondersteuning bieden (adviseren) bij de begeleiding van cliënten. Vanzelfsprekend kunt u daarbij denken aan een orthopedagoog, maar ook een arbeidsdeskundige behoort tot de mogelijkheden.

Cliëntenraad & medezeggenschap

Parzival Wonen heeft een vaste advies- of cliëntenraad bestaande uit drie ouders/vertegenwoordigers van de diverse cliënten. De cliëntenraad kan en mag het management adviseren omtrent het gevoerde beleid in Parzival Wonen en heeft daarbij medezeggenschap in zaken die de bewoners direct betrekken. Ook hebben zij inspraak bij aanstelling van personen in bepaalde leidinggevende functies.

Kwaliteit Management Systeem

De kwaliteit van de dienstverlening bij Parzival Wonen is vastgelegd in en wordt beheerd volgens het HKZ-certificatieschema Gehandicaptenzorg (2008). Daarbij word voldaan aan ISO 9001 : 2008. Dit systeem is van toepassing op : Het bieden van 24-uurs zorg aan mensen met een meervoudige handicap. Er vindt op gezette tijden evaluatie plaats en minimaal één maal per jaar een z.g. audit. Deze audit’s worden verricht door een onafhankelijke auditor, in 2016 was dat Lloyd’s Register LRQA.