Kostenoverzicht


 

Wonen

Parzival hanteert het volgende kostenoverzicht ten aanzien van wonen:

Huur zit/slaapkamer
€ 415,00 per maand
Voedingskosten
€ 168,00 per maand
Was- en servicekosten
€   65,00 per maand

Zelf te bekostigen:

Inrichting en aankleding kamer, met uitzondering van vloerbedekking
Inboedel- en WA-verzekering
Persoonlijke uitgaven, kleding, persoonlijke verzorging, vakanties
Zorgverzekering en eigen bijdrage AWBZ

Dagbesteding

Parzival hanteert het volgende kostenoverzicht ten aanzien van dagbesteding:

Deelname op basis “begeleiding groep”, exclusief vervoer, vanaf
€ 45,00 per dagdeel

Kosten voor zorg

Parzival hanteert ten aanzien van zorg, ondersteuning en begeleiding, een tarief afhankelijk van indicatiestelling door het CIZ, maar gemiddeld gebaseerd op een zorgprofiel 5 en hoger, zoals in het volgende overzicht:

Persoonlijke verzorging / verpleging
€ 45,00 per uur
Ondersteunende / activerende begeleiding
€ 45,00 per uur